De hoofdlijnen van het beleidsplan

Sympany verdient het geld voor de goede doelprojecten als volgt:

 • Doorverkopen van het ingezamelde textiel
 • Het inkopen, krijgen en doorverkopen van kleding van bedrijven/winkeliers.
 • Klein gedeelte gelddonaties via Pifworld.

Het werk dat Sympany hiervoor moet doen:

 • Inzamelen van kleding, schoenen en textiel door heel Nederland
 • Het sorteren van kleding, schoenen en textiel
 • Het steunen of opzetten van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten
 • Het steunen van initiatieven die textiel recyclen mogelijk maken

Hoe Sympany haar vermogen beheert, vind je in het jaarverslag van Sympany

De functie van de bestuurders

De functie van de bestuurder kan je vinden in het jaarverslag van Sympany.

Raad van toezicht
 • Charles Gevers
 • Bert Blase
 • Cor Brockhoven
 • Anton Franken
 • Anke Mastenbroek
 • Rik Plomp
 • Anouk Talitsch

Meer over de Raad van Toezicht

Bestuurders

Marc Vooges

Het beloningsbeleid

De heer Vooges is per 1 januari 2015 directeur/bestuurder bij Sympany. Het salaris dat de bestuurder eind 2014 bij Humana had, is in 2015 niet verhoogd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Sympany de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). Humana stelde toen vast dat een jaarinkomen maximaal € 98.257,‐ zou kunnen zijn. Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2015 € 88.217. Naast het jaarinkomen betaalde Sympany een bijdrage in zijn pensioenopbouw en ziektekostenverzekering. Sympany heeft aan de bestuurder een auto ter beschikking gesteld. Aan hem zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

De leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers die voor hun werkzaamheden – wanneer ze dat wensen  ‐ een vergoeding ontvangen. Voor de leden ligt dit bedrag op 1.500 euro per jaar en voor de voorzitter op 2.250 euro per jaar. Eén maal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de bestuurder geëvalueerd en beoordeeld. De evaluatie over 2015 vindt plaats begin februari 2016.

Financiële verantwoording


De balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop vind je in het jaarverslag van Sympany. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het inzamelen van textiel is een vergunning nodig. Deze zijn te verkrijgen per gemeente. Soms moet Sympany meedoen aan door gemeenten uitgezette aanbestedingen. Als Sympany een aanbesteding wint mag Sympany in die gemeente textiel inzamelen door het plaatsen van (ondergrondse) containers. De door de inwoners gedoneerde kleding haalt Sympany op en wordt door collega’s gesorteerd in een van de sorteercentra in Assen, Eindhoven, Harderwijk, Nieuw-Vennep of Utrecht. In deze sorteercentra werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het grootste deel van de gesorteerde kleding wordt verkocht aan partners in Afrika en Oost Europa. De partners hebben een netwerk van verschillende winkels die zorgen voor werkgelegenheid. Deze winkels hanteren een kortingssysteem waardoor ook arme inwoners kwaliteitskleding kunnen kopen. De opbrengst hiervan gaat naar lokale projecten, zoals vakopleidingen. Onze opbrengst die voortkomt uit de verkoop van de kleding en de gelddonaties die wij binnen krijgen gaat naar  samenwerkingsprojecten in Malawi, DR Congo, Angola en India. Deze projecten staan altijd in het teken van duurzaamheid en zelfredzaamheid. Het niet herdraagbare textiel wordt gerecycled. Voor meer informatie zie het jaarverslag van Sympany.