Sympany wordt bestuurd door Erica van Doorn. Zij overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht over het beleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de te volgen koers van Sympany.

Graag stellen de leden van de Raad van Toezicht zich aan je voor. De statuten en reglementen van Sympany vind je hier.

Coen de Bruin

“Het hergebruiken van kleding heeft mij altijd aangesproken en gefascineerd. Sympany is in Nederland al jaren actief om kleding en schoeisel een tweede leven te geven door middel van het inzamelen van gebruikte kleding. De opbrengsten hiervan investeert Sympany+ aan textielgerelateerde bedrijven in derde wereldlanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuele medewerkers. Dit in de vorm van scholing en opleiding. Het hergebruik van textiel en de uiteindelijke besteding van de opbrengst spreken mij zeer aan. Ik heb na het afronden van mijn textielopleiding altijd met veel plezier in deze branche gewerkt. Dertig jaar lang heb ik een eigen bedrijf, du Pon en de Bruin bv later de DPDB groep, geleid. Deze onderneming houdt zich bezig met het ontwerpen en produceren van dames kleding voor het grootwinkelbedrijf. Mijn expertise en enthousiasme wil ik dan ook graag inzetten voor dit mooie bedrijf Sympany.”

Anton Franken

In de wereld eindigen miljarden kilo’s textiel en kleding op de vuilstort. Hergebruik van materiaal bespaart miljarden kilo’s aan CO2 uitstoot en water. Ook in Nederland kunnen we hierin nog flinke stappen zetten. Sympany vervult hierin een belangrijke rol. Het mooie is dat dit Sympany niet alleen een bijdrage levert aan een duurzame maatschappij maar ook nog projecten financiert die maatschappelijk zeer verantwoord zijn. Ik ben lid van de Raad van Toezicht geworden omdat de termen “duurzaamheid”, “zelfredzaamheid” en “innovatie” mij bijzonder aanspreken in de visie en missie van Sympany. Met deze termen voel ik mij professioneel als persoonlijk erg betrokken. Ik hoop met mijn bijdrage in de Raad van Toezicht weer een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij.

Rik Plomp

“De grote ontwikkelingen in de wereld zoals bevolkingsgroei en een toenemende schaarste aan grondstoffen maken een nieuw economisch model noodzakelijk. Een verandering naar een model waarbij het hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol speelt, is een onderdeel hiervan. Door de inzameling van kleding en het op diverse manieren hergebruiken hiervan, draagt Sympany zijn steentje bij in de textielketen. En dat wordt ook nog gecombineerd met het ondersteunen van goede doelen en projecten in diverse landen. Voor mij meer dan genoeg redenen om mijn kennis en ervaring in te zetten in de Raad van Toezicht van beide stichtingen.”

Anouk Talitsch 

“Sympany en Sympany⁺ zijn bijzondere stichtingen. Door het inzamelen van textiel brengt Sympany veel belangrijke zaken tot stand: een bijdrage aan de duurzaamheid door hergebruik en innovatieve toepassingen van textiel, en het deelnemen aan de participatiemaatschappij door een werkplek te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de sorteercentra. En Sympany⁺ stimuleert economische zelfstandigheid van mensen door mooie projecten in Afrika te steunen.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen-plus!

Beide stichtingen leveren dus met recht een ‘contribution to society’. Ik ben er trots op om daar een bijdrage aan te mogen leveren via de Raad van Toezicht.”

Albert Jaap Santbrink 

” Er wordt oneindig veel kleding geproduceerd, maar wereldwijd wordt nog maar een klein percentage hergebruikt. De hele keten van productie tot afval overschrijdt de acceptabele grenzen. Het moet duurzamer en meer circulair, met aandacht voor mens en milieu. Sympany levert een belangrijke bijdrage aan het proces van inzamelen en hergebruik van kleding en werkt aan innovaties, samen met andere organisaties wil zij het systeem veranderen. Deze ambitie van Sympany om zaken structureel te verbeteren en te veranderen spreken mij aan. Als toezichthouder draag ik graag bij aan deze ambitie om de keten te verbeteren.”

Angélique Koopmans 

“Op dit moment zijn er niet genoeg natuurlijke hulpbronnen om aan de wol-, zijde of katoenvraag te voldoen. Dat betekent dat we op een meer verantwoorde manier met de productie en levenscyclus van kleding moeten omgaan en moeten nadenken hoe we de kledingketen circulair krijgen. Want het is doodzonde als gedragen kleding die in de ogen van de drager bijvoorbeeld niet meer in de mode is of simpelweg versleten is, wordt weggegooid. Of nog erger, verbrand. Dat kan niet meer.

Sympany zet zich met het inzamelen van textiel in op hergebruik van kleding en op innovatieve recycling van stoffen zodat deze door vervezeling een nieuwe toepassing krijgen en onderzoekt tevens hoe er weer opnieuw stoffen van geweven kunnen worden. Kijk dan is de textielketen daadwerkelijk circulair. Dat is fantastisch. Daar geloof ik in. En daarom vind ik het geweldig dat ik als lid van de Raad van Toezicht daar een bijdrage aan mag leveren.”