GEEF GOED DOOR;

 jouw kleding krijgt een nieuwe duurzame bestemming

2 5 6 3 5 5 6 1

Kilo textiel opgehaald in 2019

Sympany is een textielinzamelaar die werkt aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst. Door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen richten wij ons op maximaal hergebruik en recycling van textiel.  Elk jaar zamelen we circa 25 miljoen kilo kleding en overig textiel in. Ons doel is om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken en voor textielgerelateerde projecten.

Samen maken we een duurzame en circulaire textielketen de norm!

Geef goed door en help mee door je textiel gescheiden aan te bieden bij de dichtstbijzijnde container of een actie op te zetten, individueel of namens een bedrijf of school.