Wie zijn wij?

Sympany is één van de grootste textielinzamelaars van Nederland die werkt aan een circulaire textielketen. Ons doel is om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven. We zijn een organisatie met stevige ambities, zonder winstoogmerk. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken. Samen maken we een circulaire textielketen de norm!

Missie

Sympany werkt aan een circulaire textielketen omdat we willen bijdragen aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst. Dit doen we door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen gericht op maximaal hergebruik en recycling van textiel.

Visie

Sympany is een vooraanstaande speler in de transitie van gebruikte textiel naar hergebruik of recycling van textiel. Al het ingezamelde textiel heeft een duurzame nieuwe bestemming door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Samen met overheden, bedrijven en inwoners werken we aan een duurzame en circulaire textielketen.

Wij dragen de volgende kernwaarden uit:

Verantwoordelijkheid
Wij zijn transparant. In de totale keten, in onze bedrijfsvoering en in onze communicatie intern en extern. Wij pakken onze rol in de keten en mogen hier ook op aangesproken worden.

Samenwerkend
Met elkaar en voor elkaar, met zijn allen voor één missie. We staan open voor en luisteren naar elkaar. We zoeken actief de samenwerking met partners zodat we elkaar verder kunnen brengen.

Duurzaamheid
Zowel in onze eigen organisatie als in de keten. Niet alleen ecologisch, maar ook op het sociale vlak. Zodat de volgende generaties verzekerd zijn van een goede toekomst.

Vernieuwend
Het maximale eruit halen, nieuwe manieren vinden om textiel waarde te geven en op een ondernemende manier durven om het voortouw te nemen.