Sympany zamelt ruim 20 miljoen kilogram textiel in een groot deel van de Nederlandse gemeenten in. Dit wordt gerealiseerd met ruim 2.500 textielcontainers verspreid door Nederland. Maar ook door huis-aan-huis inzamelingen en inzamelacties gehouden door bedrijven, particulieren en scholen.
Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovaties om de textielketen circulair te maken. Samen maken we een circulaire textielketen de norm!

Doeltreffend

Sympany zamelt textiel in opdracht van gemeenten in via textielcontainers verspreid door heel Nederland. En door huis-aan-huis inzamelingen en inzamelacties gehouden door bedrijven, particulieren en scholen. Door textiel gescheiden in te zamelen blijft het uit het restafval. Wanneer het wordt hergebruikt of verantwoord wordt gerecycled levert het milieuwinst op. Sympany ondersteunt gemeenten in de communicatie naar haar inwoners om te zorgen dat textiel optimaal gescheiden wordt ingeleverd, zodat het niet in de grijze container bij het restafval verdwijnt. Hiervoor wordt een communicatiemix ingezet van pers- en nieuwsberichten, deelname aan afvalmarkten en milieudagen, maar ook driehoeksborden campagnes en foldermateriaal of andere door de gemeente gewenste activiteiten die aansluiten bij het afvalbeleid. Maandelijks ontvangt de gemeente een rapportage met de inzamelresultaten van de afgelopen periode. Met deze rapportage maken wij de inzamelresultaten inzichtelijk zowel bruto (inclusief afval) als netto (exclusief afval). Helaas wordt namelijk in toenemende mate afval tussen het ingezamelde textiel aangetroffen.

Efficient

De textielcontainers van Sympany worden gemonitord op vulgraad, zodat geen onnodig transportbewegingen hoeven te worden gemaakt, maar er wel tijdig wordt geleegd om volmeldingen te voorkomen. Naast de containers die staan verspreid door de gemeente kan Sympany ook sportclubs en/of verenigingen, scholen of ondernemingen benaderen voor het laten plaatsen van een textielcontainer of het incidenteel houden van een inzamelactie. Geheel afhankelijk van uw wensen als gemeenten, wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden voor een optimale textielinzameling.

Contactpersonen

Hoofd Inzameling & Hergebruik

Richard Wink
T: 030 656 8714
r.wink@sympany.nl

Adviseur Inzameling & Hergebruik

Jan-Maarten Zeldenrust
T: 030 656 8741
j.m.zeldenrust@sympany.nl

Maurits
Adviseur Inzameling & Hergebruik

Maurits van de Kamp
T: 030 656 87 44
m.vandekamp@sympany.nl

Nathalie
Adviseur Inzameling & Hergebruik 

Nathalie Sijsma
T: 030 656 87 41
n.sijsma@sympany.nl

Binnendienstmedewerker Inzameling & Hergebruik

Trees Wierenga
T: 030 656 87 43
t.wierenga@sympany.nl

Kwaliteit- en Milieucoördinator en gemeentelijke communicatie

Heidy Winkel
T: 030 656 8717
h.winkel@sympany.nl