Max Tailleur geldt in Nederland als de grondlegger van het charitatieve inzamelen van textiel. Hij was de eerste die kleding ging inzamelen om de opbrengst aan het goede doel te geven. In 1975 werd Stichting KICI opgericht met het doel om textiel in te zamelen voor een rechtvaardiger en duurzamere wereld. In 1986 werd Humana Nederland opgericht. De opbrengsten van het ingezamelde textiel gingen naar ontwikkelingsprojecten in Afrika. Het geld dat vrij komt door de inzameling van textiel werd aangevuld met fondsen vanuit bedrijven en overheden.

In 2015 fuseerden Humana en KICI en sinds dat moment wordt onder de naam Sympany verder. Van af dat moment sorteerde Sympany circa 24 miljoen kilo textiel per jaar. De opbrengst van al deze activiteiten kwamen via stichting Sympany⁺ ten goede aan diverse projecten waarbij zelfredzaamheid en duurzaamheid centraal staan.

In 2019 is een strategiewijziging doorgevoerd. Vanaf nu zet Sympany zich in voor een circulaire textielketen omdat we willen bijdragen aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Dit doen we nog steeds door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen gericht op maximaal hergebruik en recycling van textiel.

Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovaties om de textielketen circulair te maken. Samen maken we een circulaire textielketen de norm!

Alle verplichtingen die Sympany heeft met betrekking tot de lopende projecten zullen worden nagekomen.

Oude kledingcontainers van Humana in Kici voor de fusie