Een jaar geleden zijn we het tweejarig project gestart ter bestrijding van kinderarbeid in de textiel verwerkende industrie in Panipat in het noorden van India. Sympany werkt hierin samen met Humana People to People India (HPPI), die met een lokaal team drie ‘kinderarbeid vrije wijken’ creëert met in totaal bijna 2.500 huishoudens, dat zijn rond de 10.000 mensen.

Eerst is met een onderzoek een inventarisatie gemaakt van de kinderen, die in de fabrieken werken en niet naar school gaan, in de leeftijd tot 14 jaar. Hieruit is gebleken dat het om ongeveer 10% uit de genoemde huishoudens gaat. In veel gevallen werken deze kinderen in kleine spinnerijen en textielfabrieken, waar niet meer bruikbare kleding en ander textiel wordt versneden, vervezeld en tot nieuw gerecycled garen wordt gesponnen.
Het doel is om in twee jaar tijd 250 kinderen uit deze wijken in de leeftijd van 11-14 jaar onderwijs te bieden via schakelklassen in de klas die past bij hun leeftijd. Inmiddels hebben 239 kinderen een eigen plekje in een van de schakelklassen en zijn 42 kinderen inmiddels op een overheidsschool of in het private onderwijs ingestroomd.

Niet alleen wordt kinderen opleiding geboden, ook wordt hard gewerkt aan de preventie van kinderarbeid. Er wordt contact gelegd met fabriekseigenaren en kleine weverijen om hen bewust te maken van de gevolgen van kinderarbeid. Vinden gesprekken met ouders plaats om hen bewust te maken van de gevolgen voor de ontwikkeling van hun kinderen als zij niet naar school gaan. Bereidwillige ouders organiseren zich in comités die helpen andere ouders te overtuigen van het belang van scholing voor hun kinderen.

Binnen het kader van dit project onderzoekt Sympany bovendien haar eigen keten, waarbij speciaal wordt gelet op de handelstrajecten van niet herdraagbare textiel. Op deze wijze wil Sympany, uiteindelijk, er zeker van zijn dat ons resttextiel niet mede door arbeid van kinderen wordt verwerkt, die niet naar school gaan.