Project ‘afval aan de bron’
Sympany is gestart met het project ‘afval aan de bron’. Het project is er op gericht om al onze containers in kaart te brengen. Wat is de status? Hoe zien ze eruit? Werken ze naar behoren en zijn er geen defecten, maar bovenal wat komt er uit: textiel, water en/of afval. Door alle containers inzichtelijk te hebben, wordt een goed uitgangspunt gecreëerd om te focussen op o.a. probleemlocaties waarop actie kan volgen om de omstandigheden te verbeteren. Inzet van het project is uiteindelijk om de vervuiling van goed en bruikbaar textiel tegen te gaan en het werk voor onze sorteermedewerkers weer een stuk prettiger en minder arbeidsintensief te maken.

ISO certificaten verlengd!
Onze ISO certificaten 9001 (kwaliteit), 14001 (milieu) en de sectorspecifieke norm voor ontwikkelingssamenwerking van Partos zijn, na het bezoek van de externe auditor, met een jaar verlengd. Sympany is inmiddels al 10 jaar ISO gecertificeerd!

De internationale ISO normen stellen specifieke eisen aan het managementsysteem van de organisatie. Met de verlening wordt voldaan aan deze eisen.

Welkom gemeente Vlissingen
Sympany is de nieuwe textielinzamelaar in Vlissingen. Het doel is om met meerdere boven- en ondergrondse textielcontainers op centrale locaties nog meer textiel uit het restafval te houden.

Nieuwsbrief in de ongewenste mail?
Ontvangt u onze nieuwsbrief in de ongewenste mail, voeg hem toe aan de veilige lijst zodat hij voortaan in de inbox belandt. U regelt het in een paar handelingen. Hoe u dat doet, leest u hier.