Nathalie Sijsma en Maurits van de Kamp, de nieuwe adviseurs voor gemeenten

Met veel plezier stellen wij twee nieuwe adviseurs Inzameling & Hergebruik aan u voor.

Maurits van de Kamp is half april begonnen als adviseur voor het Noorden van Nederland. Nathalie Sijsma is begin mei begonnen en neemt de zuidelijke regio van Nederland voor haar rekening. Jan-Maarten Zeldenrust gaat zich binnen Sympany toeleggen op werkzaamheden binnen Sympact Solutions. Hierover leest u meer in het volgende item. Nathalie en Maurits hebben zich inmiddels per mail voorgesteld aan de gemeentelijke contactpersonen in hun gebied en zullen op korte termijn contact zoeken voor een fysiek of online kennismakingsgesprek.

Sympact Solutions
Zoals u weet is afgelopen jaar de koers van Sympany gewijzigd. Opbrengsten worden geïnvesteerd in innovatie in de textielketen. Doel is al het ingezamelde textiel een duurzame nieuwe bestemming te geven. Wat herdraagbaar is blijft herdraagbaar. En alles wat niet meer herdraagbaar is willen we recyclen. Om de ontwikkelingen meer kracht bij te zetten, is per 1 mei een aparte B.V. opgericht: Sympact Solutions.

Met Sympact investeert Sympany in de ontwikkeling van nieuwe circulaire oplossingen voor niet-herdraagbaar textiel, dat op dit moment nog niet op grote schaal tot nieuw textiel gemaakt kan worden. Geen afval meer, maar juist nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld een tuinbankje zoals op de foto. Jan-Maarten zal binnen Sympact de Business Development voor zijn rekening nemen. De B.V. bevindt zich nog in de aanloopfase, waardoor nu bijvoorbeeld nog geen website beschikbaar is. Zodra Sympact Solutions meer vorm krijgt en de website beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren.

Covid-19 en textielinzameling- en verwerking
Tijdens de intelligente lockdown hebben mensen massaal opgeruimd. Door de seizoenswisseling van winter naar zomer zijn ook kledingkasten flink leeggeruimd. Begin april riepen we inwoners op hun textiel zoveel mogelijk thuis te bewaren. Om te voorkomen dat de inhoud van deze leeggeruimde kledingkasten bij het restafval zou worden gegooid, hebben we in overleg met onze gemeenten ervoor gezorgd dat bijna al onze textielcontainers open konden blijven. Zoals eerder in deze nieuwsbrief genoemd waren er geen afzetmogelijkheden voor al dit ingezamelde textiel en is gekozen voor tijdelijke opslag in extra loodsen.

Opslag van textiel betekent geen inkomsten voor Sympany. De normale uitgaven voor het leeghalen van de textielcontainers en het sorteren van het textiel gaan door. Daarnaast hebben we te maken met hogere kosten voor de extra transporten naar de tijdelijke loodsen, de huur voor deze tijdelijke loodsen en waardevermindering door de voorraadvorming. De impact hiervan is uiteraard afhankelijk van het moment dat er weer normaal gehandeld kan worden. De verkoopprijs van het ingezamelde textiel staat zwaar onder druk door het enorme aanbod van textiel op de wereldmarkt.
Wij hopen dat er gauw weer een normale afzet mogelijk is en het ingezamelde textiel de bestemming krijgt waarvoor het is bedoeld, namelijk herdragen of gerecycled worden.