Nieuwe adviseur Inzameling & Hergebruik
Op 3 september is onze nieuwe adviseur Inzameling & Hergebruik, Giovannie Konigferander, gestart.
Giovannie woont in Groningen en zal gemeenten in deze omgeving als adviseur van dienst zijn.
Inmiddels is Giovannie al een maand aan het werk bij Sympany en heeft hij verschillende van zijn relaties al ontmoet. In de komende periode zal hij kennis komen maken met als zijn gemeentelijke relaties. Gaat u over de textielinzameling in uw gemeente en heeft u vragen en/of opmerkingen voor Giovannie? Hij is telefonisch te bereiken op 06 – 16 74 03 84 of 030 – 656 87 44. Een e-mail sturen kan ook g.konigferander@sympany.nl

Hij komt graag bij uw gemeente langs om de diverse mogelijkheden voor de textielinzameling te bespreken of een toelichting te geven op het inzamelen en hergebruik van textiel in uw gemeente. Hierbij gaat het niet alleen om het inzamelen zelf, maar ook om wat Sympany terugdoet met de opbrengst van het ingezamelde textiel in uw gemeente, namelijk het opzetten van textielgerelateerde projecten. De projecten zijn bedoeld om de zelfredzaamheid en verdere ontwikkeling van mensen te bevorderen. Giovannie’s doel als adviseur is ‘to make life/lives better’.

Wij heten Giovannie van harte welkom bij Sympany en wensen hem veel plezier en succes in zijn nieuwe functie toe.

Welkom Oegstgeest
Per januari volgend jaar gaat Sympany het textiel in Oegstgeest inzamelen. Met textielcontainers en huis-aan-huis inzamelingen zal het textiel in de gemeente worden ingezameld.
Wij kijken uit naar een productieve samenwerking, zodat meer textiel uit het restafval wordt gehouden en opnieuw kan worden gedragen of als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.