Veel mensen vragen zich af of het gescheiden inleveren van textiel nog wel zin heeft met de toename van het afvalpercentage. Graag willen wij benadrukken dat textiel gescheiden inleveren wel degelijk zin heeft en duurzaam is!

90% van wat Sympany inzamelt krijgt een duurzame nieuwe bestemming. Het wordt ofwel herdragen ofwel als grondstof voor recycling ingezet. Uw textiel gescheiden inleveren is altijd een meer duurzame en betere optie dan het bij het restafval gooien waar het wordt verbrand. Helaas belandt nog altijd ruim 135 miljoen kilo kleding in het huisafval. Bewustwording over waarom u textiel gescheiden in moet leveren en hoe u als inwoner op die manier uw kleding een duurzame nieuwe bestemming geeft, is voor Sympany een belangrijke doelstelling.

Ingezamelde kleding die opnieuw wordt gedragen is de meest duurzame optie. Hiermee komt kwalitatief goede kleding beschikbaar voor mensen die een bewuste keuze maken voor tweedehands kleding, maar ook voor mensen die wellicht geen budget hebben voor nieuwe kleding. Het zo lang mogelijk herdragen van een kledingstuk betekent, dat de levenscyclus wordt verlengd en dat de milieubelasting van dat kledingstuk over de hele levenscyclus een stuk lager wordt.

Het is daarom erg jammer dat er zo negatief wordt bericht over de tweedehands kledingindustrie. RE-USE en dus levenscyclusverlenging is niet voor niks vaak de eerste stap van circulaire modellen.

Om bewustwording te creëren, over wat Sympany met de ingezamelde herdraagbare kleding doet, zetten wij in op het zo transparant mogelijk maken van onze eigen keten. Door onderzoek en bewuste keuzes te maken in samenwerkingen met partners, zoals aan wie wij de herdraagbare kleding verkopen, kunnen we deze transparantie realiseren.

Ook op het gebied van recycling, streven wij ernaar om de ondersoorten (niet herdraagbaar textiel) zo optimaal mogelijk te benutten en gerecyclede grondstoffen en producten van te maken. Wij hopen op deze manier het belang van het gescheiden inleveren van textiel te laten zien, want zowel re-use als recycling zijn betere alternatieven dan verbranding en bevorderen een duurzame en circulaire textielketen.