Sympany+ ondersteunt duurzame projecten die zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Diverse bedrijven helpen ons daarbij.

Mensen kregen een vakopleiding om zonnepanelen te installeren in hun gebied

iChoosr

Via iChoosr en enkele gemeenten hebben inwoners hun inkoopkracht gebundeld en geprofiteerd van een scherp geprijsd aanbod voor een kwalitatief goed zonnepanelensysteem. Voor ieder huishouden dat een zonnepanelensysteem aanschafte via SamenZonneEnergie doneerde iChoosr aan de vakopleiding Duurzame Energie in Malawi. “Duurzame energie is hier de ecologische keuze. In gebieden waar elektriciteit niet vanzelfsprekend is, biedt het ook maatschappelijke kansen. Daarom leverden we graag een bijdrage aan de vakopleiding in Malawi,” aldus Ruud Frijstein, business manager iChoosr.

Leraren krijgen les in het bijhouden van een schooltuin en leren dit weer aan hun leerlingen

Bonusan

Sinds 2011 steunt dit gezondheidsbedrijf een innovatief project in Malawi. In een nieuw lesprogramma leren aankomende onderwijzers lesgeven over  schooltuinen. Directeur Rik Bogaerds: “Met dit project dragen we bij aan effectievere voorlichting en een betere kwaliteit van voeding. Schoolkinderen leren hoe ze een schooltuin kunnen aanleggen en onderhouden. Met zo’n honderd onderwijzers bereik je al snel enkele duizenden schoolkinderen en hun gezinnen. Zo kunnen zij zélf hun voedingssituatie verbeteren. Voeding, gezondheid en kennisoverdracht vormen sinds jaar en dag de kern van onze onderneming. Daarom past dit project ook zo goed bij ons.”

In Malawi worden duurzame toiletten gebouwd voor een betere hygiëne

Vendor

Specialist in toilethygiëne Vendor ziet het als haar plicht zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot een toilet. Daarom werden met geld van onder andere Vendor op een grote vakschool in Malawi duurzame toiletten gebouwd die veilig zijn voor de studenten en urine en ontlasting omzetten in nutriënten voor de schooltuin. Miriam Jansen, marketing manager bij Vendor: “Tijdens het bouwen van de nieuwe toiletten werden 640 huishoudens rondom de school betrokken en gemotiveerd om zelf ook duurzame toiletten te bouwen. Het positieve sneeuwbaleffect sprak en spreekt me enorm aan.”

Samen met onze MKB partner LievenseCSO ontwikkelden we een innovatief concept, waarmee we twee mensen aan een passende baan hebben geholpen

LievenseCSO

Samen met onze MKB partner LievenseCSO ontwikkelden we een innovatief concept, waarmee we twee mensen aan een passende baan hebben geholpen. Vanwege een opdracht van de provincie kwam 5% van de opdrachtsom beschikbaar voor een Social Return doelstelling. Intern was er op dat moment geen bestemming voor die gelden, daarom nam LievenseCSO een aantal maanden de kosten van twee sociale werkplaatsmedewerkers over. De kostenbesparing werd omgezet in een donatie voor onze projecten.