Panipat Pic1 (29)Sympany⁺ steunt een driejarig programma in India dat begin dit jaar is gestart ten noorden van de hoofdstad New Delhi. Panipat is het grootste centrum in India waar gebruikte textiel wordt verwerkt tot vezels en draad waarmee dekens, matten en kleden (ruggies) worden gemaakt. De stad heeft zich ontwikkeld tot hét centrum voor het recyclen van textiel, waar arme landloze migranten arbeiders uit verschillende delen van India neerstrijken en werken.

In deze textielwerkersgemeenschap krijgen kinderen geen kans om naar het reguliere onderwijs te gaan vanwege het ontbreken van de juiste ID papieren, een vaste woonplek van het gezin en geldgebrek. Meestal werken de kinderen daarom ook in de textielwerkplaatsen en missen daardoor elementair onderwijs, iets waar ze niet alleen recht op hebben, maar dat ook van erg groot belang is voor hun ontwikkeling en toekomstige leven.

Het programma zorgt er voor dat:

  1. minstens 1.500 kinderen niet meer op risicovolle werkplaatsen en in fabrieken werken en dat ze door speciaal opgezette overbruggingsscholen, onderwijs krijgen, zodat ze voldoende basis hebben om daarna naar reguliere scholen te gaan;
  2. minstens 1.500 kinderen die starten op een reguliere school worden begeleid en gesuperviseerd;
  3. de textielwerkers zich bewust worden van hun rechten en een verbeterde levensstijl leren; ook krijgen ze alfabetiseringscursussen en financiële basis kennis aangeboden ter vergroting van hun zelfredzaamheid.