Sympany ontvangt meer en meer kleding van bedrijven en particulieren. Het deel wat hiervan niet herdraagbaar is, neemt toe. Hiervoor zijn innovatieve oplossingen nodig.

Een paar van deze activiteiten uitgelicht:

  • Van dinsdag18 juni t/m vrijdag 21 juni van 08.00 – 21.00, tijdens het event ‘We Make the City’ zijn de resultaten te zien van het onderzoeksproject RECURF-UP, waarin de Hogeschool van Amsterdam samen met Sympany en lokale MKB-bedrijven, ontwerpers, architecten en Nederlandse kennisinstellingen nieuwe bio-composieten ontwikkelt door textiele reststromen van denim, jute en wol te combineren met bio-based (natuurlijke) kunststoffen. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
  • Sympany neemt deel aan ‘Clothes the Circle’ van MVO Nederland een keten initiatief van ondernemers. Hierin wordt door (internationale) partijen samengewerkt aan projecten om circulair textiel mainstream te maken. O.a. het maken van nieuwe producten in verschillende sectoren, het creëren van een afzetmarkt en verbeterde inzameling van textiel.
  • Sympany neemt deel aan een werkgroep voor het vaststellen van een nieuwe NEN norm en eventueel keurmerk voor circulair textiel. Deelnemers aan de werkgroep zijn partijen uit de mode- en textielsector die gezamenlijk zorgen voor input en samen met NEN werken aan het neerzetten van een circulaire norm voor textiel. Onderwerpen worden geïdentificeerd, die in de norm aan de orde dienen te komen. Zoals een duidelijke definitie wat circulair textiel is. Recycling kan namelijk plaatsvinden tijdens productie, pre-consumer, pre-consumption of post-consumer. Transparantie over deze verschillende vormen van recycling is hard nodig. De norm zou alle vormen van circulair textiel moeten beschrijven, onderscheid makend tussen verschillende circulaire inputstromen en verschillende mate van recyclebaarheid: downcycling, recycling, upcycling. Het traject om tot deze invulling te komen loopt tot november 2019.