Sympany heeft het wederom gedaan: bijna 23 miljoen kilo textiel inzamelen en verwerken. Met meer mensen in Nederland, die een leuke nieuwe baan hebben gekregen. Sympany heeft namelijk een niet geringe prestatie geleverd door drie nieuwe sorteerbedrijven op te richten. Waarvan we één bedrijf samen met een partner hebben opgericht. Een andere grote prestatie is, dat we bij een neergaande afzetmarkt voor het textiel, toch weer ruim 2 miljoen euro hebben kunnen doneren aan onze zusterorganisatie Sympany+. En daarnaast heeft Sympany er mede voor gezorgd dat innovatieve toepassingen voor niet opnieuw te dragen textiel weer stappen dichterbij zijn gekomen. Ons bedrijf MVO Bouw (VRK Acoustics) heeft de omzetgrens van 300.000 euro overschreden en de isolatie producten en akoestische panelen vinden steeds meer aftrek bij bouwbedrijven en architecten. Een mooie toepassing van niet opnieuw te dragen textiel.

2017 zal heel veel uitdagingen bieden voor Sympany. We doen ons uiterste best om een grotere doorbraak van de innovatieve toepassingen te realiseren voor niet opnieuw te dragen textiel. Bovendien zullen we met z’n allen keihard werken om op al onze activiteiten een goed rendement te blijven behalen. Dit, om de goede doelen projecten rond textiel te kunnen blijven ondersteunen. Daar hebben we vertrouwen in en dat zullen we dit jaar laten zien.

Marc Vooges, directeur-bestuurder Sympany