Sympany helpt als sociaal ondernemer mens en milieu via haar kernactiviteiten als textielinzamelaar en ontwikkelingsorganisatie. Sympany werkt sociaal en milieu verantwoord. Vandaar dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een groot deel van onze identiteit is.

Infographic MVO doelstellingen 2017

Sociale sorteercentra

Ons beleid is erop gericht om niet alleen goed te doen in Afrika of India, maar ook in Nederland. Voor Sympany betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. In Nederland biedt Sympany kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een groot deel van de kleding en schoenen die via de textielcontainers wordt ingezameld, laat Sympany verwerken in (eigen) sorteercentra in Nederland. Zo heeft Sympany sorteercentra in Assen, maar ook in Eindhoven, Harderwijk, Nieuw-Vennep en Utrecht. Dit zorgt ervoor dat mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt een leuke baan krijgen. Door dichtbij de bron te blijven vermindert Sympany ook de uitstoot van uitlaatgassen. Het ingezamelde textiel hoeft minder ver te reizen. En dat is goed voor het milieu.

Zo heeft Sympany sinds 2008 met Alescon (werk- en leerbedrijf) een sorteerbedrijf onder de naam ‘Humana Kledinghergebruik Assen BV’. Hier biedt Sympany werk aan 18 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Zij sorteren, verpakken en maken de kleding en schoenen transport gereed. Andere re-integratiebedrijven en sociale werkplaatsen waarmee Sympany samen werkt zijn kringloop Zwolle, Ergon Eindhoven en UW bedrijven Utrecht.

Milieu maatregelen

Vanuit  ISO norm 14001 heeft Sympany een milieuaspectenregister opgesteld. Deze houdt de CO2-emissie, het verbruik van papier en energie voor alle activiteiten binnen Sympany bij en vertaalt dit naar de belastingsgraad voor het milieu. Is die hoog dan nemen we beheersmaatregelen en verbeteren we dus ons milieubeleid. Het ingezamelde textiel van Sympany wordt vervoerd met milieuvriendelijke en zuinige vrachtwagens. Sympany richt zich op het beperken van de te rijden kilometers en plant de inzamelingsritten zodanig dat de CO2-uitstoot zo veel mogelijk wordt beperkt. Verder sorteren wij de ingezamelde textiel op verschillende locaties in Nederland. De chauffeurs die het textiel inzamelen, rijden naar de dichtstbijzijnde sorteercentra en hebben daar tevens hun vrachtwagens gestationeerd.

Elke medewerker van Sympany die vaak op de weg zit, is in het bezit van het certificaat ‘Het Nieuwe Rijden’. Daarmee wordt  een efficiënte rijstijl gepromoot, die zorgt voor minder brandstofverbruik en dus minder belasting van het milieu.

Leven in een gezond milieu

De projecten die Sympany steunt zijn gericht om de zelfredzaamheid in Afrika en India te vergroten. Door onze inbreng verbeteren de levensomstandigheden van de bewoners daar sterk. Sympany zorgt via lokale partners voor bijvoorbeeld goede vakopleidingen, zoals voor naaister, en voor verbeterde arbeidsomstandigheden in textiel producerende fabrieken.

Geen afval

Sympany garandeert dat 100% van de ingezamelde kleding en schoenen een nieuwe bestemming krijgt. De herdraagbare kleding wordt via sorteerbedrijven, lokale kringloopwinkels of de tweedehands kledingwinkels van partners in Afrika weer op de markt gezet. De niet-herdraagbare kleding wordt gerecycled tot nieuwe bruikbare materialen.

Sorteercentrum Sympany