Zoals u wellicht weet is per 25 mei de nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel het Engelse General Data Protection Regulation (GDPR). U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor zelf heeft aangemeld of doordat dit via een zakelijk contact met onze organisatie tot stand is gekomen. Het kan zijn dat u hiervoor nooit expliciet toestemming heeft gegeven en de nieuwsbrief eigenlijk niet wenst te ontvangen.

Onderaan de door u ontvangen nieuwsbrief wordt altijd de mogelijkheid geboden om uzelf af te melden voor onze nieuwsbrief, dit kunt u op elk gewenst moment doen. Deze optie is de makkelijkste manier om uzelf af te melden, omdat deze optie direct gekoppeld is aan uw emailadres en de wijziging direct wordt doorgevoerd in het verzendsysteem (MailChimp). U kunt ook een mailtje sturen naar nieuwsbrief@sympany.nl, vergeet niet te vermelden op welk emailadres u de nieuwsbrief ontvangt, zodat we uw afmelding correct kunnen verwerken. nieuwsbrief@sympany.nl kunt u ook gebruiken voor andere vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld als u wilt weten met welke gegevens u mogelijk verder nog bij ons geregistreerd staat.

Over het algemeen bestaan nieuwsbriefinschrijvingen voornamelijk uit een emailadres en in sommige gevallen een voor- en achternaam en deze zijn in een mailinglijst van MailChimp opgenomen. Wanneer uw interactie met onze organisatie uit meer bestaat dan alleen de ontvangst van de nieuwsbrief, kan het zijn dat u ook in ons CRM systeem bent opgenomen. Ook deze informatie kunt u ook bij ons opvragen via het aangegeven emailadres.