Sympany heeft in de afgelopen 3 jaar het project ‘From modern slavery tot self reliance. Local empowerment and joint global action for garment workers in South India’ gesteund. Dit in samenwerking met haar projectpartners LIW (Landelijke India Werkgroep) en 3 Indiase NGO’s te weten SAVE, READ en CIVIDEP.
Sympany heeft € 300.000,- bijgedragen aan het project, mede mogelijk gemaakt dankzij uw gedoneerde textiel!

 • Doel: verbetering van arbeids- en leefomstandigheden van (migranten)textielarbeidsters in Bangalore en industriegebieden in Tamil Nadu (zie kaartinzet)
 • Met de nadruk op migranten afkomstig uit arme gebieden in het noorden van India zoals Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, West Bengalen en Orissa. Zij werken voornamelijk in spinnerijen in Tamil Nadu en kledingfabrieken in Bangalore
 • Bereik: 15:000 (migranten) arbeidsters in spinnerijen en kledingfabrieken

Misstanden die werden aangetroffen:

 • Werktijden die veel langer zijn dan wettelijk geoorloofd
 • Meestal zijn er geen basisvoorzieningen geregeld
 • Betaling geschiedt vaak pas na drie jaar werken
 • Migranten arbeidsters zijn gedwongen gehuisvest in slecht onderhouden hostels dichtbij de fabrieken en hebben geen vrijheid om hun familieleden of thuissituatie te bezoeken

Het project is afgelopen juni afgerond en heeft onderstaande resultaten opgeleverd.

Resultaten per gebied/projectpartner:

Resultaten in Bangalore

 • In het industriegebied Peenya in Bangalore is een ‘workers resource center’ opgericht voor counseling, training en groepsbijeenkomsten van textielarbeidsters
 • 2.460 textielarbeidsters (waarvan 890 migranten) hebben voordeel gehad bij individuele of groepscounseling
 • Door zich te verenigen maken arbeidsters zich sterker. Bij de vakbond (GLU) hebben zich 2.215 nieuwe leden (waarvan ruim 400 migranten) aangesloten
 • 174 arbeidsters (waarvan 156 migranten) volgden de ‘workers rights’ trainingen
 • 168 arbeidsters (waarvan 113 migranten) namen deel aan solidariteitsbijeenkomsten

Resultaten in Tiruppur district

 • Voor de arbeidsters is een telefonische hulplijn beschikbaar en er is een slachtoffer-index ontwikkeld. Van de 2.674 binnengekomen ‘calls’ zijn 1.864 klachten succesvol behandeld en opgelost; 589 klachten zijn nog in behandeling en 548 gemelde klachten konden niet meer worden opgelost, omdat er teveel tijd was verstreken en door wisseling van fabriekseigenaren
 • Er zijn 38 klachtencomités en 38 comités voor de naleving van de interne regels opgezet en begeleid in 23 textielfabrieken en 15 spinnerijen. Deze laatste comités pakken klachten en incidenten van seksuele intimidatie en geweld aan. De klachtencomités pakken alle andere zaken op, variërend van veel te lage of geen lonen, te veel werkuren, weinig of geen verlof tot geen pensioenregeling en vaste tegemoetkoming in de ziektekosten

Resultaten in Erode district

 • 65 meisjes werkten in een gedwongen en gevangen situatie in spinnerijen en zijn daar met succes uitgehaald. Deze meisjes hebben hun scholing weer hervat en inmiddels heeft 70% werk in de handelssector met een redelijk inkomen
 • Een educatiecampagne in enkele dorpen heeft 48 zeer kwetsbare kinderen uit de spinnerijen weten te houden en er voor gezorgd dat ze naar school konden. Hierin bleek vooral het overtuigen van de ouders cruciaal
 • In samenwerking met lokale overheid is een naaiopleiding opgezet voor 140 meisjes en jonge vrouwen. 85 hebben nu werk in kledingfabrieken met goede werkomstandigheden. 15 hebben zelfs een eigen naaiatelier weten op te bouwen

Resultaten input LIW

 • Publieke aandacht en politieke lobby in verband met de publicatie van het onderzoeksrapport (onderzoek door o.a. CIVIDEP) ‘Labour without Liberty’. Het aantal migranten in de textielindustrie in Bangalore neemt toe, waarmee ook de slavernij-problematiek groter wordt. Ruim 1.200 kledingfabrieken met rond de 500.000 arbeiders (80% is vrouw) zijn toeleveranciers voor merken zoals C&A, GAP, H&M, M&S, Inditex en PVH (Calvin Klein en Tommy Hilfiger)
 • Actieve benadering van alle betrokken merken om reacties op de door hen veroorzaakte problematiek te ontlokken en verantwoordelijkheid te gaan nemen
 • Als lid van het Textiel Convenant zorgt LIW voor een continue lobby bij bedrijven/convenantleden
 • Aanbevelingen geven voor merken, voor toeleveranciers in India en voor Indiase overheden met als doel de misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie op te lossen