Kinderen van het Step Up programma

De Indiase stad Panipat is de hoofdrolspeler op het gebied van het recyclen van textiel. Met circa 500 textiel recycling fabrieken en werkgelegenheid voor honderden textielwerkers, trekt Panipat veel arbeiders die hard op zoek zijn naar werk. Vaste contracten kennen ze hier niet, de salarissen zijn laag en de werkcondities zijn zeer slecht. Daarom is het voor deze textielwerkers niet mogelijk om ergens een bestaan op te bouwen en moeten ze constant verhuizen op zoek naar nieuw werk.

De kinderen gaan vaak mee naar de fabrieken en/of moeten ook zorgen voor een inkomen. Door het vele reizen, het gebrek aan de juiste papieren en het werken in de fabrieken (kinderarbeid), kunnen de kinderen niet naar school. In de fabrieken spelen de kinderen tussen de machines en het gevaarlijke materiaal, zoals een scherp lemmet waarmee knopen en ritsen van textiel afgesneden worden. En wanneer deze kinderen ouder worden, krijgen ze hetzelfde bestaan als hun ouders. Het is daarom belangrijk dat de kinderen uit de fabrieken gehaald worden en een opleiding krijgen. Zo doorbreken we de vicieuze cirkel.

  • 1500 kinderen van 7 tot 14 jaar krijgen een overbruggingsopleiding op een van de Step Up scholen.
  • 1.000 kinderen die een overbruggingsopleiding afgemaakt hebben, zullen geholpen worden om aangenomen te worden op een reguliere school. Deze kinderen blijven we ondersteunen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan.
  • 900 kinderen die 6 jaar of jonger zijn, gaan naar de kinderdagopvang of naar een peuterspeelzaal.
  • 12 sport en culturele activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen van de Step Up scholen.
  • Minstens 500 vrouwelijke textielwerkers krijgen alfabetiseringscursussen, met onderwerpen over gezondheid en hun rechten. Daarnaast krijgen ze ook training in het bijhouden van de financiën.
  • 12 klinieken worden opgezet voor de vrouwen en hun gezin om gezondheidsklachten te laten nakijken.
  • Het salaris van 375 vrouwen wordt in de gaten gehouden om te checken of het verbetert.
  • Er wordt gekeken naar verbeteringen in de fabrieken, zoals schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en goede ventilatie.
1500 kinderen tussen de 7 en 14 jaar krijgen een brugscholingsopleiding en 900 kinderen van 6 jaar en jonger zullen ondergebracht worden in een lokale kinderopvang of peuterspeelzaal.

3 jaar lang sturen we elk jaar 500 kinderen van de leeftijd 7 tot 14 jaar naar een Step Up school. Dit zijn speciale scholen voor kinderen die niet op hetzelfde niveau zitten als de kinderen op een reguliere school. Met het speciale programma van de Step Up scholen worden de kinderen in 11 maanden op hun eigen tempo voorbereid voor het reguliere onderwijs.

Voor 300 kinderen van 6 jaar en jonger zijn er in de buurt van de fabrieken of in de buurt van de woningen van de textielwerkers een kinderdagopvang en peuterspeelzalen opgericht. Met deze opvang in de buurt van het gezin, is het makkelijker om het kind naar de opvang te brengen en niet mee naar de fabriek te nemen.

Elke middag bieden we de kinderen een lunch aan. Dit is een extra motivatie voor de kinderen om naar school te komen en zo zorgen we ervoor dat de kinderen in ieder geval 1 goede maaltijd per dag nuttigen. Daarnaast worden er elk kwartaal sport- en culturele activiteiten georganiseerd.

Door de alfabetiseringscursus leren 1500 vrouwelijke textielwerkers niet alleen lezen, maar leren ze ook over hun gezondheid, basisvaardigheden en hun rechten.

Per jaar krijgen minstens 500 vrouwen de mogelijkheid om mee te doen met de alfabetiseringscursussen, waarbij ze niet alleen leren lezen, maar ook leren over hun rechten, gezondheid en basisvaardigheden. Op deze manier kunnen de vrouwen beter voor zichzelf opkomen. Daarnaast krijgen de vrouwen les in het doen van hun financiën en helpen wij hen om een bankrekening te openen. Zo kunnen ze, wanneer het inkomen toeneemt, op een veilige manier sparen en eventueel investeren.

Elk kwartaal wordt er een dokterskliniek opgezet om in ieder geval vier keer per jaar de textielwerkers en hun gezinnen de mogelijkheid te geven om een dokter te laten kijken naar gezondheidsklachten. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over hygiëne, gezondheid en ziektes zoals HIV en aids.

Het verbeteren van de werkomstandigheden en het monitoren van het inkomen van de 1500 textielwerkers in de textiel recycle fabrieken.

Om het beste resultaat te bereiken, zullen we ons in het eerste jaar van het project focussen op het opbouwen van een goede relatie met zowel de textielmedewerkers als de fabriekseigenaren. Wanneer we het vertrouwen hebben van de medewerkers en de fabriekseigenaren kunnen we veranderingen, zoals betere ventilatie tegen de giftige gassen, goede sanitaire voorzieningen, makkelijker en effectiever doorvoeren. Daarnaast houden we bij 375 vrouwen in de gaten of ook het inkomen verbetert.

Details project

Doel van het project:

Wij bieden een beter toekomstperspectief aan 2400 kinderen en 1500 vrouwelijke textielwerkers in 50 textiel recycle fabrieken in Panipat.

Duur van het project:

5 jaar

Startdatum:

1 januari 2016

Voortgang van het project

1500 kinderen van 7t/m14 gaan naar step up school
35%
900 kinderen van 0-6 jaar gaan naar een opvang
35%
1500 vrouwen hebben analfatiseringscursus gehad
12%