Kinderen van het Step Up programma

Van het ingezamelde textiel dat wordt geëxporteerd gaat ongeveer 5% naar India. Dit recyclebare resttextiel wordt vervezeld door bedrijven en tot vilt voor dekens of weer tot garens verwerkt. Het district Panipat in India is het grootste centrum in de wereld waar zich dit allemaal afspeelt. Recyclebaar resttextiel komt uit alle werelddelen hier terecht. Ook vanuit Nederland. Voor Sympany was dit dan ook een belangrijke reden om met hulp van onderzoeksbureau FFact de keten van resttextiel in kaart te brengen.

Het in kaart brengen van de textielketen is voor ons een belangrijk onderdeel in het nemen van ketenverantwoordelijkheid.

  • Bedrijven stimuleren kinderarbeid in hun keten/productieproces te voorkomen, dan wel kinderarbeid in hun keten te bestrijden.
  • Sinds 14 mei 2019 is de Wet Zorgplicht Kinderarbeid vastgesteld en moeten alle bedrijven hieraan voldoen in hun waarde keten.
  • Onderzoek van de gehele keten om mogelijke aanwezigheid van kinderarbeid te identificeren (due diligence), en onderzoek naar de gerelateerde ‘root causes’ van kinderarbeid
  • Ontwikkelen van een plan van aanpak voor bestrijding van de  geïdentificeerde situaties van kinderarbeid in de productie keten 

Met steun van het FBK (Fonds Bestrijding Kinderarbeid) hebben Sympany en FFact onderzoek uitgevoerd.

Enkele resultaten zijn al gepubliceerd en toegankelijk voor inzage: EPR onderzoek

Details project

Doel van het project:

Onderzoek van de gehele keten om mogelijke aanwezigheid van kinderarbeid te identificeren.

Duur van het project:

2 jaar

Startdatum:

1 juli 2018