Kinshasa is een miljoenenstad, zeer dicht bevolkt, tevens hoofdstad van Democratische Republiek Congo en kent 24 deelgemeenten. Selembao is een van de armste deelgemeenten en gelegen aan de rand van Kinshasa, heeft een omvang van een kleine 20km2 waar bijna 450.000 mensen wonen (ongeveer 23.000 mensen per km2). De bevolking is arm en mensen zijn over het algemeen kleine ondernemers in een informele economie. De positie van vrouwen is zwak; zij hebben veelal geen scholing genoten, krijgen op jonge leeftijd kinderen en dragen de zorg voor het huishouden, terwijl er nauwelijks inkomen is. De kansen voor jongeren op een baan of betaald werk zijn nihil en de meesten jonge vrouwen proberen op dag basis wat geld te verdienen.

Dit project draagt bij aan verbetering van de economische positie en levensomstandigheden van jonge vrouwen en het faciliteren van de sociale integratie van vrouwen in de Selembao deelgemeente van Kinshasa door het bieden van een naaiopleiding, boekhoudtraining en algemene kennis over werk en inkomen, gezondheid en seksuele voorlichting.

  • 250 vrouwen hebben succesvol de naai-opleiding gevolgd en afgerond
  • 5% van de naaisters heeft betaald werk gevonden en 20% heeft 6 maanden na afloop van de opleiding een eigen bedrijf gestart
  • 300 vrouwen zijn getraind in ondernemerschap en zijn bedrijfsmatig actief
  • 200 vrouwen hebben geleerd te lezen, schrijven en rekenen
  • 200 kinderen zijn begeleid in de kleuterschool

250 jonge vrouwen volgen een vakopleiding(naaister), 300 jonge vrouwen worden getraind in het ondernemerschap en 200 niet geletterde vrouwen leren lezen, schrijven en rekenen.

Details project

Doel van het project:

Het vergroten van de zelfredzaamheid van jonge vrouwen in DR Congo, Kinshasa.

Duur van het project:

4 jaar

Startdatum:

1 oktober 2015

Voortgang van het project

250 vrouwen een afgeronde naaiopleiding
100%
300 vrouwen opgeleid in entrepreneurschap
100%
200 vrouwen kunnen lezen en schrijven
100%
200 kinderen zijn in pre-school begonnen
100%
25% van de vrouwen heeft baan of eigen shop
75%
5% van de vrouwen heeft een formele baan
100%
90% van de entrepreneurs is dat na een jaar nog
50%
165 vrouwen hebben hun eigen salaris
100%