Jonge vrouwen, meestal afkomstig van het platteland, worden verleid om te werken in de kledingfabrieken waarbij wordt beloofd dat ze naast goed onderdak en voedsel na afloop een bonus ontvangen waarmee ze hun bruidsschat kunnen betalen. De jonge vrouwen werken 12 uur per dag 6 tot 7 dagen per week en overwerken is eerder regel dan uitzondering. De vrouwen worden nauwlettend in de gaten gehouden en mogen het fabrieksterrein vaak niet verlaten, ze wonen er in onveilige hostels. Het is de vrouwen niet toegestaan mobiele telefoons bij zich te dragen, de lonen zijn laag en de bonus wordt zelden uitbetaald. Veel vrouwen verlaten de fabrieken met gezondheidsproblemen vanwege de slechte werk- en leefomstandigheden.

Dit project gaat de situatie van 50.000 werknemers verbeteren door hen een stem te geven en in dialoog te gaan met grote kledingmerken die textiel afnemen bij de fabrieken in India.

  • Opzetten van een telefonische hulplijn voor 50.000 werknemers in 650 spinnerijen
  • Opzetten van klachtencomités in 20 spinnerijen
  • Opzetten van een informatiecentrum waar klachten van werknemers worden behandeld
  • Faciliteren van vakopleidingen voor 150 jonge vrouwen die de fabriek verlaten om hen een beter toekomstperspectief te verlenen
  • Versterking van de lokale vakbond, the Labour Garment Union
  • In dialoog met 10 grote kledingmerken om hen aan te sporen voorwaarden voor veilige huisvesting voor werkneemsters op te nemen in hun gedragscode en hier ook op controleren.

Details project

Doel van het project:

Vergroten van zelfredzaamheid door verbetering van arbeidsomstandigheden van werknemers in textielfabrieken in Karnataka (Bangalore) en Tamil Nadu.

Duur van het project:

3 jaar

Startdatum:

1 juni 2015

Voortgang van het project

opzetten van een telefonische hulplijn
100%
opzetten van klachtencommissies in 20 spinnerijen
100%
opzetten van klachteninfo centrum voor werknemers
100%
in dialoog met 10 grote kledingmerken
40%
de situatie van 50.000 werknemers verbeteren
100%