Kort voor Kerstmis 2017 werden alle collega’s van Sympany opgeschrikt. Een zeer fijne collega, Dragi, is onverwacht overleden. Zomaar, op een zondag, zittend op de bank, zakte hij weg. Reanimatie mocht niet meer baten.
Eerder dat jaar had ik Dragi nog toegesproken omdat hij 25 jaar in dienst was bij Sympany (de eerste jaren voor Humana). Hij was meewerkend voorman in onze loods in Utrecht. Een loyale medewerker, die zijn dagelijkse taken deed. Als het nodig was, wat vroeger begon of later ging. En zelden tot nooit ziek en altijd trouw aanwezig. Een geliefd collega. Was er wel eens een meningsverschil, dan loste hij dat op zijn manier en naar ieders tevredenheid op.
Elke morgen, als ik voor 8 uur voor een eerste kop koffie onze kantine inkwam, was Dragi daar, ik mis hem.

Het werk en het leven gaat door, is een veel gehoord cliché. Niemand is onmisbaar, nog zo’n cliché. Dragi heeft inmiddels dan ook een opvolger.

Sympany en haar concurrenten zullen in 2018 veel uitdagingen het hoofd moeten bieden. Een veranderende afzetmarkt, het sterk teruglopen van de kwaliteit van kleding in de Nederlandse winkels (kleding die uiteindelijk in onze textielcontainers terecht komt), de roep om een stap te maken met upcycling van textiel, de toenemende kosten waarbij sommige opdrachtgevers niet inzien dat de marge voor inzamelaars en sorteerders flink is teruggelopen.

Voor mijn collega’s en mij zijn dit super belangrijke dagelijkse bezigheden. Maar …. gezond zijn en blijven, is toch een nog groter goed! Cliché, ik weet het.

Marc Vooges, directeur-bestuurder Sympany