De gewijzigde koers van Sympany betekent dat we afscheid zullen nemen van projecten die in het verleden zijn opgestart. De projecten worden in samenspraak met de betrokken partijen afgerond, volgens de afgesproken termijnen.

In India hebben we afgelopen jaren meerdere projecten opgezet in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Humana People to People India en Arisa. Het doel van de projecten is er erop gericht geweest om kinderen uit fabrieken te halen en ze de mogelijkheid tot onderwijs bieden. In de afgelopen drie jaar hebben we 4.700 kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar uit fabrieken gehouden en op diverse scholen geplaatst. Ook is er geïnvesteerd in het creëren van kinderarbeidvrije wijken.

Panipat is de hoofdrolspeler op het gebied van recyclen van textiel. Kinderen gaan vaak met hun ouders mee naar de textielrecyclefabriek om te zorgen voor extra inkomen. De kans is groot dat de kinderen hetzelfde bestaan als hun ouders in de fabrieken krijgen. Door scholing willen we deze vicieuze cirkel doorbreken. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders wordt opleiding geboden zoals alfabetiseringscursussen en trainingen op het gebied van gezondheid en hun rechten. Daarnaast wordt gewerkt aan verbeterde arbeidsomstandigheden in de fabrieken zoals schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en goede ventilatie. Bovendien worden er sportieve en culturele activiteiten georganiseerd, zoals de sportdag op 21 november.

223 jonge studenten streden voor verschillende prijzen, die er tijdens de sportdag van Kadam Bhola Chowk, te winnen waren. Een actieve dag vol sportactiviteiten zoals 25 meter hardlopen, touwtrekken en zaklopen. Voor veel kinderen was het een kennismaking met verschillende sporten, niet alleen leuk, maar vooral ook gezond. Een dag met veel gelach en plezier, wedstrijdspanning en even weg uit de dagelijkse beslommeringen.

De toestroom van kledingafval naar India neemt toe. De mode-industrie en de manier waarop we met kleding omgaan speelt hierin een grote rol. Steeds meer kleding wordt goedkoop aangeschaft, is van slechte kwaliteit en wordt minder lang gedragen. Wij realiseren ons dat we een ecologische en sociale impact hebben in onze eigen vestigingen, maar ook in de keten. Ondanks dat we projecten, als genoemd in dit artikel, afbouwen, blijven we investeren in de traceerbaarheid en het in kaart brengen van de eigen keten. Met de gewijzigde koers nemen we de verantwoordelijkheid voor de eigen keten en voor de partijen met wie we daarin samenwerken.