combi bij intro MVZoals wellicht bekend heeft Sympany de ondernemersactiviteiten van Anita de Wit met ReBlend in 2014 ondersteund en de samenwerking enkele maanden geleden wederom bekrachtigd. Dit mede omdat de ambities hoog zijn. In het blad GRAM vertelt De Wit dat in het vervolg op de net geproduceerde stof van 70% gerecyclede textiel en 30% gerecyclede PET, een mengsel van polyester en katoen kwalitatief goede garens kan opleveren. ReBlend gaat uitzoeken of dit met een mechanisch of eventueel ook deels met een chemisch recycleproces gerealiseerd kan worden. De Wit: “Hetzelfde willen we doen met mengsels van katoen en acryl en met andere combinaties. Uiteindelijk willen we voor de meest gangbare samenstellingen van materialen (uitgaande van een berg textielafval) in beeld krijgen hoe we deze kunnen verwerken tot nieuw garen. Een nevendoelstelling is om een businesscase te maken voor het inzamelen van niet meer draagbaar textiel. Het afgedankte textiel, dat tot nu toe in laagwaardige toepassingen terecht komt of verbrand wordt, is in feite een kostenpost.”

Het is alsof ik mezelf hoor praten, want dit is precies wat Sympany ook nastreeft: niet-herdraagbare kleding een nuttige bestemming laten krijgen. Dat is prachtig vanuit de duurzaamheidsgedachte, maar we hopen daarmee dat deze grondstof meer waarde krijgt. Op dit moment lijden textielinzamelaars en -sorteerders verlies op de verwerking van deze zogenaamde ondersoorten. Door hoogwaardige recycle-toepassingen zoals die van ReBlend, kunnen we mogelijk hieraan gaan verdienen. Als sociale onderneming kunnen we vervolgens met die inkomsten bijvoorbeeld een project mede mogelijk maken om de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de textielindustrie in India te verbeteren.”

Het ReBlend initiatief is geen luchtfietserij. Van de doeken, die gemaakt zijn van door Sympany ingezamelde textiel gemengd met gerecyclede PET, heeft Sympany via Thijs Verhaar prachtige shawls laten maken. Wanneer het label is aangebracht, kan ik ze ophalen en zullen mij collega’s en ik de shawls – zeker nu de wat koudere periode in Nederland gaat aanbreken – met veel trots dragen.

Marc Vooges, directeur-bestuurder Sympany