In maart 2019 bezochten onze medewerkers Gemma en Marianne het Better Mill Initiative in Ethiopië. In dit project werken Sympany en Solidaridad samen aan verbetering van omstandigheden in de nog jonge textielindustrie van Ethiopië. Gezamenlijk met lokale partijen analyseren we problemen binnen de fabrieken en bepalen we de juiste strategie om veranderingen door te voeren. Het gaat hierbij om milieumaatregelen, efficiëntie in de productie, arbeidsomstandigheden en certificering. Eerder las u al over dit project in onze nieuwsbrief van juni 2018.

Desta PLC is één van de eerste fabrieken, die is toegetreden tot het programma en inmiddels een voorbeeldfunctie heeft voor andere fabrieken.

De fabriek in Addis Ababa maakt kledingstukken zoals uniformen, T-shirts en sportkleding. Eyob Bekele is directeur van de fabriek waar ruim 1.000 mensen werken. Vol trots laat hij de huidige stand van zaken in de fabriek zien. Het is er schoon met een goede ventilatie, er is voldoende licht en er zijn goede veiligheidsmaatregelen genomen, zoals de aanwezigheid van brandalarmen. Daarnaast werkt de fabriek met een duurzaamheidsplan om ook toe te zien op vermindering van milieuschade.

Naast verbetering van arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu worden er trainingen gegeven over gendergelijkheid. Daarnaast worden de fabrieken ondersteund met trainingen over handelsvoorwaarden en potentiële afzet in Europa.
Het project is begonnen in 2016 met als doel 24 textielfabrieken te begeleiden op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzame productie. Inmiddels zijn er direct en indirect 60 fabrieken betrokken bij het project en zijn 9.200 arbeiders bereikt. Het project loopt tot maart 2020.