De ernst van de situatie van arbeidsmigranten in India is zelfs in Nederland in het nieuws geweest: verlies van werk voor de toch al zeer laagbetaalde arbeiders leidt ertoe dat zij teruggaan naar hun plaats van herkomst waar ze hopen nog te kunnen overleven. Beelden van overvolle busjes en gezinnen die bepakt en bezakt te voet massaal wegtrekken, kwamen onze huiskamer binnen.

Ook in Panipat werken en wonen veel arbeidsmigranten en hun gezinnen. Sympany werkt hier samen met Humana People to People India (HPPI) aan het bestrijden van kinderarbeid in de textielrecycling. De coronacrisis treft ook hen en daarom is het projectteam eind maart, vanaf het begin van de ‘lock down’, begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan de gezinnen die het moeilijk hebben. Ook is een bewustwordingscampagne gestart waarin alle informatie, over te nemen maatregelen, helder wordt uitgelegd. Daarnaast wordt intensief contact gehouden met de bewoners.

Binnen het project Bridge School zijn door vrijwilligers ruim 500 mondkapjes gemaakt van gerecycled textiel en gratis verspreid onder kinderen en hun familieleden. De vraag naar mondmaskers is op dit moment enorm, omdat ze vanwege het coronavirus verplicht zijn in India.

De leerkrachten van de schakelklassen en de wijkwerkers houden telefonisch contact met de kinderen en hun ouders, om hen te motiveren de veiligheidsvoorschriften op te volgen. De leerkrachten maken aangepast lesmateriaal en bellen regelmatig over de voortgang hiervan met de kinderen uit hun klas.
Op deze wijze proberen we de gezinnen te ondersteunen in deze moeilijke tijd door hun gezondheid in de gaten de houden en ervoor te zorgen dat zij kunnen overleven met perspectief op betere tijden.

De voedselpakketten staan klaar


Uitdelen van de voedselpakketten aan arbeidsmigranten in Panipat


De productie van de mondkapjes van gerecycled textiel