De koers voor het recyclen van ondersoorten (niet herdraagbaar textiel) krijgt steeds meer vorm. Sympany zoekt voortdurend naar nieuwe bestemmingen voor het niet herdraagbare textiel. Het sorteren op recycling is een uitdaging vanwege de complexiteit van de diverse materiaalsamenstellingen van dit textiel. Immers de meeste kledingstukken bestaan uit mengsels van verschillende materialen. Bij deze voorsortering richten we ons op de materiaalstromen textiel waarvoor op dit moment een circulaire verwerking mogelijk is.

Van oudsher is er weinig transparantie in de markt over waar precies alle ingezamelde kilo’s herdraagbaar en niet herdraagbaar textiel naar toe gaan en wat hiermee gebeurt. Dat moet veranderen. Sympany is gestart met het gestructureerd verzamelen van steeds meer data. Met deze data kunnen we in- en extern communiceren over wat er ingezameld wordt en waar de kilo’s naar toe gaan. De data zal ons ook inzicht geven in wat er nodig is om van afgedankt textiel, producten te maken van gerecyclede content en de positieve impact (bijvoorbeeld CO2 besparing) die dit heeft. Grondstoffen hergebruiken, waardoor minder nieuwe grondstoffen nodig zijn, zorgt voor minder belasting op het milieu.

Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst.