Kleinschalige boeren in Malawi hebben weinig mogelijkheden om gewassen te verbouwen die veel geld opleveren. Ze zijn in hoge mate afhankelijk van landbouw gericht op het eigen levensonderhoud. Een boerin in Malawi verdient 260 euro per jaar, een boer 890 euro per jaar. Het Macadamia project verbindt kleinschalige boeren aan de internationale Macadamia markt.

3000 Malawiaanse boeren verzorgen elk 100 Macadamia bomen en verkopen na 6 jaar de Macadamia noten op de internationale markt.

Dit project is een Publiek Privaat Partnerschap, wat inhoudt dat partijen vanuit de overheid en het bedrijfsleven investeren in dit project. Zo financiert de Nederlandse overheid 50% van dit project, de rest dragen Sympany, Sable Farming, DAPP Malawi en Intersnack bij.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • 300.000 Macadamia boompjes kweken
  • 3000 boeren trainen in Macadamia en duurzame landbouw
  • Macadamia onderwijsmodule op een vakschool ontwikkelen
  • Opslag en handelscentra opzetten
  • Uitbreiding van de Macadamia verwerkingsfabriek realiseren

Details project

Doel van het project:

Het verbeteren van de financiële situatie van 3.000 Macadamia boeren.

Duur van het project:

7 jaar

Startdatum:

1 september 2015

Voortgang van het project

64.370 Macadamia boompjes gedistribueerd onder de boeren

10 studenten volgen de Macadamia productie opleiding op de Mikolongwe Vakschool in Malawi

2960 boeren zijn getraind in het bestrijden van veel voorkomende ziektes van de Macadamia plant

Nieuws over het project

Distributie van Macadamia boompjes is van start gegaan