IMG_4412Per 1 april zamelt Stichting Sympany het textiel in de gemeente Noordwijk in. Met 9 textielcontainers op evenveel locaties verwacht Sympany jaarlijks meer dan 140.000 kilogram textiel in te gaan zamelen. De aanbesteding is glansrijk door Sympany gewonnen. Op de onderdelen Social Return, Fijnsortering en de inzet van Duurzaam Materieel behaalde Sympany de maximale score.
Sympany is erg blij met een gemeente als Noordwijk. Een gemeente die bewust kiest om de opbrengsten volledig ten goede te laten komen aan de projecten van Sympany en dus geen inzamelvergoeding vraagt. Een mooi voorbeeld voor vele anderen.

Het komende jaar blijft Sympany het ingezamelde textiel (1 miljoen kilogram) uit Eindhoven afnemen van Cure afvalbeheer – een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. De aanbesteding is gewonnen per mei 2016. In het sorteercentrum in Eindhoven werken 7 medewerkers en wordt op jaarbasis meer dan 3,5 miljoen kilogram textiel verwerkt.

Sympany zamelt sinds 1 januari 2015 in opdracht van AEB Amsterdam het textiel in Amsterdam in. Hier ging een intensief aanbestedingstraject aan vooraf. Een van de gestelde eisen was het realiseren van een groei van maar liefst 20% meer textiel in de Amsterdamse textielcontainers. Met trots kan Sympany melden dat deze doestelling is gehaald! Terwijl er vorig jaar nog 1,8 miljoen kilogram textiel werd ingezameld, is dit in het afgelopen jaar gestegen naar maar liefst 2,2 miljoen kilo. Deze 20% méér gescheiden ingezameld textiel, betekent een besparing van 1.299.697,60 kilogram CO2-uitstoot! Hiermee voorzie je bijna 150 huishoudens een jaar lang van gas, elektriciteit en transport (uitgaande van een gemiddeld verbruik). Inderdaad, zoveel!
In Amsterdam zamelt Sympany het textiel in alle stadsdelen in (m.u.v. Stadsdeel Nieuw-west).
Inwoners kunnen op 210 locaties met totaal 232 containers hun draagbare en niet-draagbare textiel, schoenen en accessoires doneren. Ook knuffels en woontextiel zijn van harte welkom.