Sympany en Solidaridad werken sinds begin 2016 aan een driejarig project om eigenaren en werknemers van Ethiopische textielfabrieken te trainen in duurzaam produceren.
Graag geven we u een update van ons project.

Inmiddels hebben 11 fabrieken zich bij ons project aangesloten. Zij ontvangen directe ondersteuning bij hun activiteiten. In 2017 is hard gewerkt en zijn veel verbeteringen doorgevoerd in deze fabrieken.

Kleine fabrieken vaak onveilig
Op dit moment staat de Ethiopische textielsector nog in de kinderschoenen, maar ontwikkelt zich in rap tempo. Naast de grote industrieparken waar buitenlandse merken hun kleding op enorme schaal laten produceren, is er een scala aan kleinschalige fabrieken, die voor de lokale markt produceren. Juist in deze fabrieken, waar internationale standaarden niet van toepassing zijn, is het risico op onveilige en ongezonde omstandigheden het grootst.

Wat kan er beter in de fabrieken?
In 2016 en 2017 hebben we per deelnemende fabriek onderzocht wat er ontbreekt om duurzaam – met oog voor mens en milieu – te produceren voor de internationale markt. De uitkomsten laten zien dat er nog wel wat verbetering nodig is. De fabrieken bleken:

  • geen goede ventilatiesystemen te hebben;
  • geen brandalarmen te hebben. Medewerkers zijn er niet mee bekend hoe ze een eventuele brand moeten blussen;
  • onbekend te zijn met het verantwoord omgaan met chemische middelen;
  • onbekend te zijn met internationale export standaarden.

Sympany, Solidaridad, de Ethiopische textiel associatie ETGAMA, de overheid en de Ethiopische textielbedrijven werken nu samen om de productieomstandigheden van deze lokale fabrieken te verduurzamen en de fabrieken zelf naar een niveau te brengen, dat ze ook voor de buitenlandse markt kunnen produceren. Zo verbeteren niet alleen de fabrieken, maar ook de omstandigheden voor de medewerkers worden beter.

Onze trainingen
Zoals gezegd, hebben wij in 2017 hard gewerkt om op al deze vlakken verbeteringen door te voeren in de fabrieken. De laatste trainingen, afgerond in november dit jaar, zijn erop gericht de fabriek zo goed mogelijk te presenteren aan buitenlandse bedrijven. Veel fabrieken weten niet goed hoe dit aan te pakken met als gevolg dat ze niet voldoen aan de norm die voor de exportmarkt geldt. Aanvullend zijn de medewerkers getraind in productieplanning en kwaliteit: aan welke eisen moeten fabrieken voldoen om voor de exportmarkt te produceren? En hoe kunnen zij hieraan tegemoet komen zonder daarbij de druk op werknemers of het milieu onverantwoord op te voeren?

Resultaten
Sinds aanvang van het project hebben we vier fabrieken een vol jaar kunnen volgen. Met de in het afgelopen jaar doorgevoerde verbeteringen en trainingen hopen we binnenkort te kunnen zien welke concrete resultaten bij deze fabrieken zijn bereikt, een spannend moment. Begin 2018 verwachten we deze resultaten te kunnen delen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather