Waardevolle materialen belanden in de afvalcontainer en worden als restafval verwerkt. Veel van deze materialen kunnen nog goed worden hergebruikt. Dit geldt ook voor textiel, oud papier en glas. De gemeenten Katwijk en Teylingen hebben op woensdag 20 januari een contract ondertekend voor de inzameling, transport en verwerking van textiel, oud papier en karton en glas in beide gemeenten. Hiervoor hebben zij samen een Europese aanbesteding gehouden. Door het gezamenlijk in de markt zetten van deze opdrachten kan de inzameling en verwerking van deze afvalstromen nog duurzamer en efficiënter plaatsvinden.

Hergebruiken van afval

Grondstoffen (materialen) worden schaarser en waardevolle materialen worden helaas vaak onnodig tot afval verwerkt. Veel materialen kunnen nog prima worden hergebruikt, denk aan textiel, oud papier en glas. Op dit moment leveren we met elkaar in Nederland ongeveer 50% van ons afval gescheiden aan. Dit percentage is al jaren gelijk. Dat moet anders, beter! Het doel is dat inwoners in 2023 80% van het afval gescheiden aanbieden.

Nieuwe overeenkomsten

Gemeenten hebben de taak om te zorgen dat afval efficiënt en duurzaam wordt hergebruikt. Dat gebeurt door het ingezamelde afval van huishoudens door gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven te laten verwerken. Sympany, Vliko en Van Gansewinkel gaan de komende drie jaar voor de gemeenten Katwijk en Teylingen het huishoudelijk textiel, oud papier en glas inzamelen en verwerken. Aan een tafel van gerecycled textiel hebben de inzamelaars en de wethouders Gerard Mostert van gemeente Katwijk en Kees van Velzen van gemeente Teylingen hun handtekeningen gezet. Sympany verzorgt de inzameling en verwerking van textiel uit Katwijk. Vliko zorgt dat het glas uit Katwijk en Teylingen op een goede manier wordt ingezameld en verwerkt. Daarnaast zorgt Van Gansewinkel dat het oud papier de grondstof vormt voor nieuwe producten, zoals wc-rollen en dozen.
Wethouder Mostert licht toe: “Samen zorgen we er voor dat schaarse grondstoffen niet nog schaarser worden. Samen maken we van afval weer een grondstof!”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather